Yabancıların Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yabancıların çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir fakat istisna teşkil eden durumlar da vardır. Çalışma izni yabancının Serbest Bölgede çalışacak olması halinde Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden, yabancının üniversitede akademik personel pozisyonunda çalışacak olması halinde YÖK tarafından verilir. Fakat bu kurumlar bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi vererek yapmak zorundadırlar.

Yabancıların çalışma izin başvurusu yanında 1 veya daha çok sayıda yabancı personel çalıştırmak isteyen işverenler, kişi ve kuruluşlar tarafından yapılır. Bakanlığın başvuruyla ilgili izin veya ret kararı e – posta ile işverene bildirilir. Çalışma izni veya çalışma iznine uzatma izni verilmemesi, iznin iptali veya geçerliliğini kaybetmesi gibi durumlarda, Bakanlığın olumsuz kararının tebliğ edilmesinden sonraki 30 gün içinde duruma itiraz etmek ve bu itirazın da geri çevrilmesi halinde idari yargı yoluna başvurmak mümkündür.

Çalışma izni başvurusu yapmanın şartları başvurunun yurtdışından veya yurtiçinden yapılacak olmasına göre değişir.

Yurtdışından çalışma izni başvurusu yapılacaksa (İlk başvuru) yabancının uyruğunda bulunduğu veya sürekli olarak ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleriyle, Türkiye’deki işverenle imzalanmış olan iş sözleşmesi ya da atama – görevlendirme yazısını da ibraz ederek bağlantı kurması gerekir. Temsilcilik başvuruyu kabul ederse yabancıya bir referans numarası verir. Türkiye’de bulunan işveren veya işveren vekili de PTT’den bir e – devlet şifresi alır ve yabancıya verilmiş olan referans numarasıyla sisteme girip başvuruyu yapar. Bu şekilde yapılan başvurularda, Türkiye’deki işveren, temsilciliğe yapılan başvurudan sonraki 10 işgünü içerisinde interneti kullanarak elektronik çalışma izin başvurusu yapmak ve istenen belgeleri ulaştırmak zorundadır. Yabancı Türkiye’de olmadığından ayrıca tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesi de gönderilmelidir.

Yurtiçinden çalışma izni başvurusu yapılacaksa bunun için T.C. dış temsilciliklerine başvurmak gerekmemektedir. Yabancı şahıs en az 6 ay süreli ikamet izni almışsa (Lisans – önlisans eğitimi için verilmiş izinler hariç) ve bu iznin süresi dolmamışsa ilgili işveren başvurusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden yapabilir. İnternet üzerinden online olarak yapılacak olan bu çalışma izin belgesi başvurusu tamamlandıktan sonra imzalanacak olan başvuru formu ile dilekçenin 6 işgünü içerisinde Bakanlığa teslim edilmesi zorunludur.