Çalışma İzni Nasıl Alınır

Ülkemizde bağımlı veya bağımsız olarak çalışmak isteyen yabancılar için çalışma izni alınması yasal bir zorunluluktur. Bu iznin alınmaması halinde gerek kaçak olarak çalışan yabancı kişi, gerekse onu bu şekilde çalıştıran işveren ilgili yasalarda öngörülmüş cezaları ödemek zorunda kalırlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izin belgesi için yurtiçinden başvuru yapılacaksa çalışacak yabancı şahsın en az 6 ay geçerli bir de ikamet tezkeresi olması gerekir. Yurtdışından yapılacak başvurular için ise bu belgeye gerek yoktur. Bu durumda yabancı kendi ülkesindeki veya daimi olarak ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri aracılığıyla başvurusunu başlatır, onu çalıştıracak olan işveren de gerekli belgelerle Çalışma Bakanlığına başvurur.

Türkiye’de çalışacak olan yabancılara süreli, süresiz ve bağımsız olmak üzere 3 farklı türde çalışma izni verilmektedir. Geçerlilik süresi 1 yıl olan süreli çalışma izni, bu süre dolduktan sonra 2 yıl daha uzatılabilir. Bu ikinci izni almış olan yabancı personel aynı işyerinde / işletmede ve aynı meslekte çalışmak zorundadır. Toplam 3 yıllık kanuni çalışma süresi tamamlandıktan sonra 3 yıllık bir uzatma daha yapılabilir. Bu aşamada yabancı yine aynı mesleği icra etmek durumundadır fakat artık dilediği işverenin yanında çalışabilecektir. Süresiz çalışma izni alabilmek için yabancı şahsın ülkemizde en az 8 yıl boyunca kanuni ve sürekli olarak yaşamış ve 6 yıllık yasal çalışma süresini doldurmuş olması şartı aranır. İzin başvurusu sırasında bunu kanıtlayan belgenin de Çalışma Bakanlığına sunulması gerekir. Süresiz izin belgesinin verilmesinde süreli çalışma izni için göz önünde bulundurulan iş piyasasının ve çalışma hayatının şartları, coğrafi alan, belirli bir meslekte ve işletmede çalışma zorunluluğu gibi unsurlar ve kısıtlamalar söz konusu olmayabilir.

Bağımsız çalışma izni ülkemizde kendi işini kurmak isteyen yabancılara tanınan bir haktır ve bu iznin alınabilmesi için kişinin Türkiye’de en az 5 yıl süresince kanuni ve devamlı olarak ikamet etmiş olması gerekir. Bağımsız çalışma izin belgesi için ayrıca yabancının yapacağı işin ülkemizin ekonomik kalkınmasına ve istihdama olumlu etki yapacak olması da dikkate alınır.