Oturma İzni Nedir?

İkamet tezkeresi veya diğer adıyla oturma izni; ülkemizde geldikleri ülkeye uygulanan vize veya vize muafiyet süresinden daha uzun bir süre boyunca kalmak isteyen yabancıların kanunen almak zorunda olduğu bir belgedir. Bu belgeyi almamış olan yabancı kişiler ülkemizde ancak pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinde belirtilen tarihe kadar kalabilirler.

Oturma İzni Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

İkamet başvurusunun vize veya vize muafiyet süresi dolmadan önce yapılması gerekir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmez ve kişinin yurtdışına çıkması talep edilir.

İkamet Tezkeresi Alabilmek İçin Gereken Belgeler

Temin edilmesi gereken belgeler başvurunun ilk başvuru mu yoksa uzatma başvurusu mu olduğuna, kısa veya uzun dönem için istenmesine ve hangi amaçla talep edildiğine göre değişir. Ülkemizde kalmak isteyen yabancıların ticaret yapmak, eğitim almak, tedavi olmak, turistik geziler yapmak, Türkiye’de yaşayan eşin veya anne babanın yanında kalmak, bilimsel araştırma yapmak, izin süresini uzatmak gibi farklı amaçları vardır ve evraklar da amaçlar gibi farklılık gösterir.

Oturma İzni Nereden Alınır?

Yabancı oturma izni almak için başvurulması gereken makam İl Göç İdaresi Müdürlüğü olup, iznin alınabilmesi için yabancının kanunlarla belirlenmiş olan koşulları taşıması ve gereken bütün hukuki işlemlerin yapılması gerekir.

Genel Olarak Temin Edilmesi Gereken Belgeler

Oturma izin belgesi almak için gereken evrakların başvurunun niteliğine ve iznin hangi amaçla istendiğine göre değiştiğini belirtmiştik ama aşağı yukarı her talep için gerekli olan temel evraklar da vardır.

*Noter onaylı vekaletname (İşlem vekaletle yapılacaksa)

*6 adet fotoğraf (Beyaz fonda, pasaport ölçüsünde vesikalık)

*Pasaportun aslı + giriş / çıkış damgalarının olduğu sayfaların fotokopisi

*Başvuru formu ve dilekçe

*Cüzdan bedeli ve harç (Cüzdan için 25 $, harç ise 6 ay için 20 $ civarındadır.)

*Yabancının adresini / geçimini nasıl sağladığını / izin süresinde geçinmek için yeterli birikimi olduğunu gösteren belgeler

*Yabancı vergi kimlik numarası

*Yabancının sağlık sigortası olduğuna dair belge

*Yabancı şahsın eşinin de oturma izni varsa, iznin fotokopisi

*Önceden alınmış bir ikamet tezkeresi varsa, işlem görmüş sayfalarının fotokopisi

*DASK sigortası (Oturulacak eve dair)