Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı Nasıl Yapılır?

Yabancı personel için verilen ilk çalışma izninin süresi en fazla 1 yıldır. Bu sürenin uzatılması için süre uzatımı talebinde bulunmak gerekir. Bu talebin çalışma izninin süresinin dolduğu tarihten geriye doğru 2 ay içinde yapılması gerekmekle beraber, iznin bitmesini takip eden 15 gün içerisinde yapılan başvurular da değerlendirmeye alınmaktadır. Çalışma izni süre uzatımı başvurusu bundan daha geç bir tarihte yapılırsa ilk defa başvuruda bulunan yabancılara uygulanan prosedür geçerli olur.

İlk kez alınan 1 yıl geçerli süreli çalışma izni yenilenecekse, yeni alınacak iznin süresi maksimum 2 yıl olabilir. Bu 1 ve 2 yıllık çalışma izinlerini alan yabancı personel aynı meslekte ve aynı işyerinde çalışmak zorundadır. İznin bir kere daha uzatılması istenirse bu kez 3 yıla kadar uzatılabilir ve yabancı yine aynı meslekte çalışmak durumundadır. Fakat bu kez dilediği işverenle çalışabilir.

Uzatma başvurusu için yabancıdan sadece 1 adet vesikalık fotoğrafla pasaport sureti istenir. PASAPORTUN Latin harfleriyle yazılmamış olması halinde başvuruya bir de yeminli mütercim ya da resmi makamlar tarafından onaylanmış çeviri eklenmesi gerekir.

İşverenin yabancı çalışma izni süre uzatımı başvurusu yapmak için ilgili makamlara sunması gereken belgeler ise şunlardır:

*Yabancı Personel Başvuru Formu: Elektronik ortamda doldurulur, çıktısı alınır, işveren ve yabancı tarafından imzalanan çıktı Bakanlığa gönderilir. Tarafların ıslak imzaları yoksa aralarında yapılmış olan iş sözleşmesi ibraz edilir. ) Formda yabancının SGK sicil numarası da belirtilir ve Bakanlık Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından işverenin üstüne düşen sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

*Çalışma İzni Süre Uzatım Başvuru Dilekçesi: Bu dilekçe elektronik başvuru sırasında taranır, ayrıca işverenin ıslak imzasıyla beraber kağıt ortamında gönderilir.

*Elektronik başvuruyu yabancı personeli istihdam edecek olan işveren tarafından yetkili kılınmış olan başka biri yapacaksa o kişiye verilmiş olan noter onaylı vekaletnamenin ibraz edilmesi gerekir. Başvuru işverene ait e – devlet şifresiyle yapılacaksa buna gerek yoktur.

Çalışma izninin süresinin uzatılması başvurunun kanunen belirtilmiş olan tarihler dahilinde yapılmasına, işverenin yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve istenen bütün belgelerin ilgili makamlara sunulmasına bağlıdır.